Attentie van de Oudervereniging en Meer Primair voor iederee
Beste ouders, verzorgers,
Morgen tijdens het ophalen van de lespakketten is er voor iedere leerling een attentie van de Oudervereniging en de JPHeije groep. Voor ieder gezin is er een attentie van Meer Primair.
Dus graag 1 volwassene volgens het bekende schema naar school om alles op te halen.

Wij wensen u met deze attenties alvast goede paasdagen!

Groet, team IKC De Lente