Ons team 


Juf Adrienne: directie

Mijn naam is Adrienne van Beinum en ik ben, met veel plezier, directeur van IKC De Lente. In 2010 ben ik hier komen werken als intern begeleider op toen nog CBS De Tonne. In 2012 ben ik van deze school directeur geworden. Toen wij in 2017 zijn gestart met kinderopvang en buitenschoolse opvang in de school vonden wij het tijd worden voor een nieuwe naam voor ons integraal kindcentrum. Inmiddels ben ik integraal schoolleider van IKC De Lente. In de praktijk maakt het niet zoveel uit wat ik ben of hoe dat heet. Ik werk gewoon heel graag aan goed onderwijs samen met mijn team, de ouders en natuurlijk alle kinderen van het kindcentrum.

Mocht u vragen hebben over ons kindcentrum of meer informatie willen dan maak ik graag tijd voor u!

Meester Brian: Bewegingsonderwijs


Mijn naam is Brian Grapendaal, 23 jaar oud en woonachtig in Hoofddorp. 
In juli 2017 ben ik afgestuurd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. 
Binnen Meer Primair ben ik op de maandag en donderdag werkzaam op IKC De Lente en op de Willibrordus. Mijn hobby’s zijn eigenlijk alles wat met sport te maken heeft en daarnaast houd ik ook erg van muziek luisteren.

Juf Romy: Leerkracht groep 1-2-3Ik ben juf Romy en ik geef les aan groep 1-2-3 op alle dagen van de week. Ik heb hier vorig schooljaar Lio-stage gelopen en ik had het dusdanig naar mijn zin dat ik hier gebleven ben. In mijn vrije tijd houd ik erg van tennissen.

Juf Marjan: Leerkracht groep 1-2-3Ik ben juf Marjan en ik geef voornamelijk lees-taal en rekenlessen aan de kinderen van groep 3. Tevens geef ik ook regelmatig les aan de kinderen van groep 4, die ik dan uit de klas ophaal. Ik ben er alle dagen van de week behalve op vrijdag.

Juf Patricia: Leerkracht groep 4-5-6Ik ben juf Patricia en geef alweer flink wat jaren les op deze mooie, gezellige school! Dit jaar geef ik les aan de middenbouw groep 4-5-6. Na schooltijd houd ik erg van korfballen.

Meester Niels: Leerkracht groep 7/8- Plusklas leerkracht-ICT CoordinatorIk ben meester Niels en nieuw op IKC De Lente dit jaar. Ik geef op de woensdagen les in groep 7-8. Een gezellige groep kinderen en op de dinsdagen ben ik ICT Coordinator en heb ik een plusklas waar wij diverse mooie dingen doen. 
Wat ICT betreft heb ik mij dit schooljaar vooral bezig gehouden met deze nieuwe website, het uitzetten van Chromebooks in de klassen en het regelen van onze fraaie IKC De Lente ouderapp!

Juf Inge: Groepsleerkracht groep 7-8


Ik ben juf Inge en ik werk op alle dagen behalve de woensdag. Ik geef les aan groep 7-8 samen met meester Niels. Ik ben dit jaar nieuw op De Lente. Hiervoor heb ik op een school in Lisse gewerkt. Ik heb het erg naar mijn zin om deze leuke school!

Juf Laura: Leidster OpvangIk ben juf Laura en een van de leidsters van de Kinderopvang.


Wij werken met een klein team samen aan de ontwikkeling van uw kind. Vanaf 0 jaar tot en met 12 of soms zelfs 13 jaar. 
Dat betekent dat uw kind opgroeit in een veilige en vertrouwde omgeving met veel bekende gezichten. 
Bij ons kennen alle teamleden alle kinderen ongeacht in welke groep zij zitten of op welke dagen zij aanwezig zijn.