IKC De Lente

Bewegend Leren


Op IKC De Lente vinden wij bewegend leren erg belangrijk. Dit doen wij zowel in de gymles waar wij twee keer per week gymnastiekles hebben van meester Jorn als ook in de klas of op het schoolplein. We bedenken bijvoorbeeld renspellen waarbij de kinderen de tafels automatiseren. Goed voor lichaam en geest!
 

Tijdens de bewegingslessen in dit schooljaar behandelen wij de twaalf verschillende leerlijnen in het bewegingsonderwijs. 

De leerlijnen zijn balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek. Op de maandag wordt er een toestelles gegeven en op de donderdag zijn de spellessen. Naast de leerlijnen en dus motorische ontwikkeling zijn wij ook bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen wij door groepsvormingactiviteiten en succesbelevingen te ervaren door op het niveau van kinderen onderdelen aan te bieden. 

Naast de gymlessen zijn wij ook bezig met bewegend leren. 

Met bewegend leren bedoelen we bewegen in de klas naast of tijdens cognitieve leeractiviteiten, en bewegingsactiviteiten gekoppeld aan leren buiten de school. Bijvoorbeeld door tussen het leren door tien minuten fysiek bezig te zijn met dansen, springen of anderszins bewegen. Bewegend leren in de klas tijdens het leren betekent bewegend optellen, vermenigvuldigen, spellen, leerstof herhalen et cetera. Bewegend leren heeft indirect een positieve invloed op de leerresultaten van kinderen omdat het een goede invloed heeft op de hersenstructuur en hersenactiviteiten. Deze positieve invloed op de hersenen pakt goed uit voor de executieve functies. Die hebben onder andere te maken met planning, werkgeheugen, aandacht, en gedragsregulering. 

Bewegend leren in de praktijk