Kinderdagverblijf

IKC De Lente

Bij IKC de Lente vormen wij samen met de school een integraal kind centrum (IKC). Een integraal kind centrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd.
Bij IKC de Lente bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar), Peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/Peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig contact met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Binnen Babino bieden wij verschillende vormen van opvang aan:

  • Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang
  • Buitenschoolse/ vakantie opvang.

Bent u benieuwd naar welke mogelijkheden er voor u en uw kind zijn, dan kunt u altijd contact  opnemen met ons hoofdkantoor 075-2020389 of via 0619882025. Zij helpen u graag met al uw vragen.

Pedagogische visie van Babino

Babino biedt kwalitatief hoogstaande en pedagogisch verantwoorde kinderopvang aan. Hierin wordt het welzijn van het kind bewaakt en kan ieder kind tot zijn recht komen. Een professionele samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en andere kindgerichte voorzieningen zien wij als een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind.

Bij ons is elk kind uniek, elk kind mag er zijn met eigen talenten en karaktereigenschappen. Dit willen wij volledig respecteren door goed naar de kinderen te luisteren en in te spelen op de ontwikkelingsbehoeftes. Wij willen kinderen niet op een gewenst niveau brengen, maar het kind prikkelen en stimuleren op zijn/haar niveau en wensen.

Missie van Babino

Bij Babino kinderopvang is kwaliteit een continu verbeterproces. Dit houdt in dat wij openstaan om te leren en wij graag ons (pedagogisch) beleid willen verbeteren. Wij bieden professionele opvang aan, waarin er te allen tijde oog is voor de behoeften van de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich kan ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Babino kinderopvang biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om op een flexibele manier het gezin en het werk te combineren die aansluit bij de wensen van ouder(s)/verzorger(s) en kind.
 
Deze kleurrijke locatie is gelegen in een eigen groepsruimte binnen de school. Babino biedt hier naast kinderdagverblijf ook Peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. We maken gezamenlijk gebruik van de speelplaats met school en er is beschikking over de patio van de school. Deze patio biedt allerlei mogelijkheden voor leuke activiteiten, zo zijn er moestuintjes en picknicktafels aanwezig.

Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.
Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau.
Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot.  
Het kinderdagverblijf en Peuteropvang bestaan uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 3 pedagogisch medewerkers.