Ons Onderwijs

“Ruimte om te groeien!” 

Werken aan basisvaardigheden

Wij bieden vakken/lessen aan op het gebied van lezen(begrijpend en technisch) , taal, spelling, rekenen/wiskunde, natuur&milieu, wereldorientatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing, Engelse taal, schrijven, verkeer, burgerschap en sociaal emotionele vorming. Voor de vakken taal, spelling en wereldorientatie gebruiken wij de methode "'Alles in 1"" Deze thematische methode behandelt alle spellingsregels en taalkennis die benodigd is voor onze leerlingen. Voor rekenen gebruiken wij Gynzy samen met de methode Alles Telt. Na de instructie gaan de leerlingen op de chromebooks verder met de verwerking. Door deze manier van werken kunnen we direct inspringen op rekenstof die nog verder ingeslepen moet worden. Voor het begrijpend lezen gebruiken wij naast de Alles in 1 methode ook de actuele teksten van Nieuwsbegrip. Meester Jorn en juf Daphne zijn de vakleerkrachten bij ons op school die wekelijks inspirerende muziek- en gymlessen geven aan onze leerlingen!

IKC De Lente

De Lente is een IKC. Een integraal kindcentrum bestaat er in vele soorten en maten. Ons kindcentrum biedt opvang en onderwijs voor voor kinderen van 0 tot 12 jaar, passend bij de behoefte van het kind en de ouder(s).

Wij willen graag een centrum zijn met één integraal programma. Eén organisatie, waar onderwijs, opvang en vrije tijd naadloos in elkaar overlopen. Wij bieden een brede voorziening voor kinderen, maar daarnaast ook een ‘huis’ voor allerlei activiteiten in het dorp.

Wij werken samen met kinderopvangorganisatie Babino. Onder dit kopje kunt u alles lezen over de opvangmogelijkheden van Babino.