Thematisch leren

IKC De Lente
IKC De Lente
IKC De Lente

We werken van groep 1 tot en met groep 8 thematisch. In de onderbouw gaat dit spelenderwijs. Vanaf groep 4 gaat dat aan de hand van de methode “Alles-in-1“. De methode bestaat uit 25 projecten waarbij taalonderwijs geïntegreerd is met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Bij de projecten worden verschillende verrijkende leerstrategieën, werkvormen, gastlessen, workshops en andere activiteiten aangeboden uit onder andere het aanbod van het Natuur- en Milieueducatieprogramma en het kunst- en cultuurprogramma in de gemeente Haarlemmermeer. Van een bezoek aan een boerderij in de onderbouw en vlinders in de klas in de middenbouw, tot leskisten over recyclen en een escape room over voedsel in de bovenbouw, de hele school staat een gehele periode in hetzelfde thema.

Riddershow


Een voorbeeld van thematisch werken is dat wij tijdens een project ook op bezoek gaan naar bijvoorbeeld een kasteel, een boer of een bos. Tijdens het project Middeleeuwen gingen wij met alle klassen op bezoek naar Dever. Een kasteel waarin ridder Isolde en ridder Hedwig oefenden om een echte ridder te worden! Enne herkenden we juf Merel niet? De kinderen mochten van achter het glas kijken en kunnen jullie vast van alles vertellen over de ridders, pages en de Middeleeuwen!