Visie op ouders

IKC De Lente
Het team van IKC De Lente zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs. Wij gaan ervan uit dat de ouders onze visie respecteren. Dit uit zich in het waarderen van hun kind voor wie zij zijn en hen plezier te laten ervaren bij het leren. Hen geloof in hun eigen kunnen bij te brengen en hen op te voeden tot jonge volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. In dit proces wordt betrokkenheid en begeleiding verwacht van ouders, bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk maar ook bij het oplossen van problemen.

Ouders van onze leerlingen zorgen ervoor dat hun kind(eren), op school en tijdens buitenschoolse activiteiten, op een respectvolle manier met elkaar en met anderen omgaan.

IKC De Lente heeft haar visie geformuleerd in een kernopdracht:

De Lente wil een uitdagende en veilige leeromgeving scheppen waarbinnen alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot jonge mensen die bekend zijn met hun eigen identiteit. Leerlingen die zich vormen tot jong volwassenen, die zorg dragen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij wonen.