Overblijven


De kinderen kunnen op de maandag, dinsdag en donderdag overblijven op school.
U kunt de schoolgids raadplegen voor tarieven.