Pedagogische VisiePedagogische visie van Babino
Babino biedt kwalitatief hoogstaande en pedagogisch verantwoorde kinderopvang aan. Hierin wordt het welzijn van het kind bewaakt en kan ieder kind tot zijn recht komen. Een professionele samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en andere kindgerichte voorzieningen zien wij als een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind.
Bij ons is elk kind uniek, elk kind mag er zijn met eigen talenten en karaktereigenschappen. Dit willen wij volledig respecteren door goed naar de kinderen te luisteren en in te spelen op de ontwikkelingsbehoeftes. Wij willen kinderen niet op een gewenst niveau brengen, maar het kind prikkelen en stimuleren op zijn/haar niveau en wensen.

Missie van Babino
Bij Babino kinderopvang is kwaliteit een continu verbeterproces. Dit houdt in dat wij openstaan om te leren en wij graag ons (pedagogisch) beleid willen verbeteren. Wij bieden professionele opvang aan, waarin er te allen tijde oog is voor de behoeften van de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich kan ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Babino kinderopvang biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om op een flexibele manier het gezin en het werk te combineren die aansluit bij de wensen van ouder(s)/verzorger(s) en kind.