Openingstijden en vakantiesKinderdagverblijf
Maandag t/m vrijdag 07.00 tot 18.30 uur

Peuteropvang
Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 12.00 uur

Voorschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag 7.00 tot 08.30 uur

Naschoolse opvang
Maandag, dinsdag, donderdag 15.15 uur tot 18.30 uur
Woensdag 12.15 uur tot 18.30 uur
Vrijdag 11.45 uur tot 18.30uur

Vakantieopvang / studiedagen
Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.30 uur
Voor de kinderen met een VSO-contract tijdens de vakantieopvang is de locatie om 07.00 uur geopend.
 
Sluitdagen Babino 2021/2022
Babino is het gehele kalenderjaar geopend, met uitzondering van erkende feestdagen:

(Beide Kerstdagen en Nieuwsjaarsdag vallen dit kalenderjaar op een zaterdag/zondag  en zijn dus niet genoemd)

Sluitweek 2021
27 dec 2020 t/m 2 jan 2022  Peuteropvang dicht