Kinderdagverblijf
Deze kleurrijke locatie is gelegen in een eigen groepsruimte binnen de school. Babino biedt hier naast kinderdagverblijf ook Peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. We maken gezamenlijk gebruik van de speelplaats met school en er is beschikking over de patio van de school. Deze patio biedt allerlei mogelijkheden voor leuke activiteiten, zo zijn er moestuintjes en picknicktafels aanwezig.
Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.
Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende  ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau.
Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. 

Het kinderdagverblijf en Peuteropvang bestaan uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 3 pedagogisch medewerkers.