Over IKC de LenteIntegraal kindcentrum De Lente is gevestigd in Abbenes, een plaatsje in het zuidelijkste deel van de Haarlemmermeer. Wij zijn daar in 2016 gestart als kindcentrum, daarvoor was er enkel basisonderwijs. Wij vinden dat leren niet alleen plaatsvindt in het onderwijs maar grenzeloos is. Omdat kinderen steeds meer gebruik maken van opvang en activiteiten naast dat zij naar school gaan zien wij de meerwaarde ervan om deze twee aspecten te combineren. 
 ‘It takes a village to raise a child’
We willen school, opvang, thuis en omgeving  dan  ook  met  elkaar  verbinden.  Dat  doen  we  in  een  prachtige  landelijke omgeving  met  veel  groen,  ruimte  en  natuur.  Dichtbij  huis,  waar  onderwijs,  opvang en vrije tijd, leren en ontwikkelen naadloos in elkaar overlopen. Een plek waar kinderen elkaar ontmoeten, waar ze samen spelen en werken. Waar ze ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende burgers. En tot mensen die bewust, met respect en vanuit een duurzame levenshouding willen bijdragen aan een mooiere wereld om hen heen. 

Een kind van vier komt al met een verleden op een basisschool binnen. Het heeft al een voorschools traject doorlopen. Zij het een bezoek aan de peuterspeelzaal, kinderopvang of een gastouder dan wel thuis bij de ouders of oppas. Dit heeft als gevolg dat de startpositie van ieder kind anders is en niveau van ontwikkeling erg uiteen loopt. Daarnaast krijgt een kind vaak al op heel jonge leeftijd met verschillende opvoedkundigen te maken. Dit traject, voorafgaande aan het basisonderwijs, loopt veelal niet vloeiend over. Dat zien wij als een gemiste kans. Een kans die beter benut zou kunnen worden wanneer er samengewerkt wordt. Wanneer een kind zich al van jongs af aan in een doorgaande lijn ontwikkelt. Deze kans willen wij oppakken in ons kindcentrum. Een integrale organisatie waar je, als ouder, je kind met een goed gevoel, vol vertrouwen, heenbrengt. Waar je kind gekend wordt. Waar je je als ouders herkent in het beeld dat van je kind gevormd wordt. Waar uit het kind gehaald wordt wat erin zit. Waar een kind met plezier naar toe gaat. Boeiend kwalitatief goed onderwijs, leren in een context. Waar kinderen toekomen aan hun talenten. Een organisatie waar ieder kind centraal staat. 
De deur staat open. Kinderen en hun ouders uit Abbenes en omgeving zijn welkom!