PlusklasVoor de leerlingen die wat meer aankunnen in de klas is er wekelijks een 'plusklas' geleid door meester Niels Boersma . Hij begeleidt groepjes leerlingen die bijvoorbeeld met een plusboek aan rekenen werken en hij maakt ook zelf plusmateriaal. Het werk van deze leerlingen wordt besproken, zodat de gerichte feedback krijgen. 

Daarnaast geeft meester Niels vorm aan een begaafden groep. Dit zijn meerbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en ook moeten "leren leren". Meester Niels doet dit in de vorm van extra vakken en projecten. Dit schooljaar worden de onderwerpen scheikunde en de Egyptische Mythologie behandeld.

In het plusklaslokaal van IKC De Lente zijn er volop materialen zoals microscopen, computers en smart games aanwezig.  De leerlingen gaan ook in hun reguliere klas verder met werkopdrachten. Als afsluiting krijgen deze leerlingen ook toetsen, waarin aandacht wordt besteed aan het goed leren daarvan en krijgen ze tevens een werkopdracht om proefjes en lessen te verzorgen aan de leerlingen van de school die niet in de plusklas zitten! Voor deze leerlingen is het ook erg leuk en leerzaam om kennis te maken met de verschillende activiteiten en onderwerpen. 

Om in aanmerking te komen voor de lessen bij meester Niels wordt gebruik gemaakt van een protocol.