PlusklasVoor de leerlingen die wat meer aankunnen in de klas is meester Niels een dagdeel beschikbaar. Hij begeleidt groepjes leerlingen die bijvoorbeeld in een plusboek rekenen werken en maakt ook plusmateriaal. Het werk van deze leerlingen wordt besproken, zodat de gerichte feedback krijgen. 

Daarnaast geeft meester Niels vorm aan een plusklas. Dit zijn meerbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en ook moeten ""leren leren"". Meester Niels doet dit in de vorm van extra vakken en projecten. Dit schooljaar gaan wij scheikunde en de Egyptische Mythologie behandelen. In het plusklaslokaal van IKC De Lente zijn er volop materialen zoals microscopen en computers die wij kunnen inzetten.  De kinderen gaan daarna ook in hun reguliere klas verder met werkopdrachten. Als aflsluiting krijgen deze leerlingen ook toetsen,waarin aandacht wordt besteed aan het goed leren daarvan en krijgen ze tevens een werkopdracht om proefjes en lessen te verzorgen aan de leerlingen van de school die niet in de plusklas zitten! Zo snijdt het mes aan 2 kanten.