Begaafdenbeleid


Vanwege onze thematische visie worden (meer)begaafde leerlingen in de klassen verder uitgedaagd. De leraren kiezen een aanbod dat past bij hun niveau en de eigen ontwikkeling van het kind. In de klassen wordt er verder mee gedifferentieerd zodat deze leerlingen ook de uitdaging krijgen die bij hen past.

Daarnaast is er de mogelijkheid om extra  in de klas te werken aan wiskundige opdrachten en aan projecten zoals de Griekse- en Egyptische Mythologie.

Meester Niels heeft hierin een coordinerende rol. Hij zorgt voor een breed aanbod aan verrijkende materialen voor onze (meer)getalenteerde leerlingen.